לוח השנה האקדמית
 
יום 09/03/2015
יום ב'
שעת התחלה 14:30
נושא ועדת מחקר
שעת סיום 16:30
חודש 3/2015