לוח השנה האקדמית
 
יום 03/02/2015
יום ג'
שעת התחלה 16:30
נושא ועדת סגל-סטודנטים כלל טכניונית
שעת סיום 18:30
חודש 2/2015