לוח השנה האקדמית
 
משך הארוע כל היום
יום 18/02/2015
יום ד'
נושא חופשה בין הסמסטרים - אין לימודים
תאריך סיום 24/02/2015
חודש 2/2015