לוח השנה האקדמית
 
משך הארוע כל היום
יום 16/10/2006
יום ב'
נושא בחינות סמסטר קיץ - מועד א' + סמס' אביב מועד ב'
תאריך סיום 20/10/2006
חודש 10/2006