לוח השנה האקדמית סמסטר (2/2013) אביב תשע"ד
 
סמסטר אביב תשע"ד - 2/2013
יום 20/05/2014
יום ג'
שעת התחלה 16:00
נושא ועד מנהל
שעת סיום 18:00
חודש 5/2014
סמסטר 2/2013
שם סמסטר אביב תשע"ד
שם סמסטר אביב תשע"ד