לוח השנה האקדמית סמסטר (2/2013) אביב תשע"ד
 
סמסטר אביב תשע"ד - 2/2013
יום 06/04/2014
יום א'
שעת התחלה 14:30
נושא ועדת מחקר
שעת סיום 16:30
חודש 4/2014
סמסטר 2/2013
שם סמסטר אביב תשע"ד
שם סמסטר אביב תשע"ד