לוח השנה האקדמית סמסטר (2/2013) אביב תשע"ד
 
סמסטר אביב תשע"ד - 2/2013
יום 04/03/2014
יום ג'
שעת התחלה 16:30
נושא ועדת סגל-סטודנטים כלל טכניונית
שעת סיום 18:30
חודש 3/2014
סמסטר 2/2013
שם סמסטר אביב תשע"ד
שם סמסטר אביב תשע"ד