לוח השנה האקדמית
 
משך הארוע כל היום
יום 24/09/2007
יום ב'
נושא בחינות סמסטר אביב - מועד ב'
תאריך סיום 26/09/2007
חודש 9/2007