לוח השנה האקדמית
 
משך הארוע כל היום
יום 23/02/2014
יום א'
נושא חופשה בין סמסטרים - אין לימודים
תאריך סיום 27/02/2014
חודש 2/2014