לוח השנה האקדמית
 
יום 04/02/2014
יום ג'
שעת התחלה 16:30
נושא ועדת סגל - סטודנטים כלל טכניונית
שעת סיום 18:30
חודש 2/2014