לוח השנה האקדמית סמסטר (1/2013) חורף תשע"ד
 
סמסטר חורף תשע"ד - 1/2013
יום 10/12/2013
יום ג'
שעת התחלה 16:30
נושא ועדת סגל - סטודנטים כלל טכניונית
שעת סיום 18:30
חודש 12/2013
סמסטר 1/2013
שם סמסטר חורף תשע"ד
שם סמסטר חורף תשע"ד