לוח השנה האקדמית
 
משך הארוע כל היום
יום 19/09/2007
יום ד'
נושא בחינות סמסטר אביב - מועד ב'
תאריך סיום 20/09/2007
חודש 9/2007