לוח השנה האקדמית
 
יום 11/11/2012
יום א'
שעת התחלה 16:30
נושא ועדת הקבע ללימודי הסמכה ומוסמכים
שעת סיום 19:00
חודש 11/2012