לוח השנה האקדמית
 
יום 21/10/2013
יום ב'
שעת התחלה 9:00
נושא ועדה מרכזת
שעת סיום 11:00
חודש 10/2013