לוח השנה האקדמית
 
יום 21/07/2013
יום א'
שעת התחלה 9:00
נושא ועדה מרכזת
שעת סיום 11:00
חודש 7/2013