לוח השנה האקדמית
 
יום 26/05/2013
יום א'
שעת התחלה 9:00
נושא ועדה מרכזת
שעת סיום 11:00
חודש 5/2013