לוח השנה האקדמית
 
יום 21/05/2013
יום ג'
שעת התחלה 9:00
נושא ועדת תיאום לתקשוב
שעת סיום 11:00
חודש 5/2013