לוח השנה האקדמית
 
משך הארוע כל היום
יום 29/07/2007
יום א'
נושא בחינות סמסטר אביב-מועד א'
תאריך סיום 31/07/2007
חודש 7/2007