לוח השנה האקדמית
 
יום 14/03/2013
יום ה'
שעת התחלה 14:00
נושא ועדת פיתוח והיגוי לתקשוב
שעת סיום 16:00
חודש 3/2013