לוח השנה האקדמית
 
יום 12/03/2013
יום ג'
שעת התחלה 16:30
נושא ועדת סגל-סטודנטים כלל טכניונית
שעת סיום 19:00
חודש 3/2013