לוח השנה האקדמית
 
משך הארוע כל היום
יום 04/03/2013
יום ב'
נושא חופשה בין הסמסטרים
תאריך סיום 08/03/2013
חודש 3/2013