לוח השנה האקדמית
 
יום 19/02/2013
יום ג'
שעת התחלה 16:00
נושא ועד מנהל
שעת סיום 18:00
חודש 2/2013