לוח השנה האקדמית
 
יום 24/01/2013
יום ה'
שעת התחלה 14:00
נושא ועדת פיתוח והיגוי לתקשוב
שעת סיום 16:00
חודש 1/2013