לוח השנה האקדמית
 
יום 20/01/2013
יום א'
שעת התחלה 14:30
נושא ועדת מחקר
שעת סיום 16:30
חודש 1/2013