לוח השנה האקדמית
 
יום 08/01/2013
יום ג'
שעת התחלה 16:30
נושא ועדת סגל-סטודנטים כלל טכניונית
שעת סיום 19:00
חודש 1/2013