לוח השנה האקדמית
 
יום 04/12/2012
יום ג'
שעת התחלה 16:30
נושא ועדת סגל-סטודנטים כלל טכניונית
שעת סיום 19:00
חודש 12/2012