לוח השנה האקדמית
 
יום 25/11/2012
יום א'
שעת התחלה 16:30
נושא ועדת הקבע לללימודי הסמכה ומוסמכים
שעת סיום 19:00
חודש 11/2012