לוח השנה האקדמית
 
יום 20/11/2012
יום ג'
שעת התחלה 16:00
נושא ועד מנהל
שעת סיום 18:00
חודש 11/2012