לוח השנה האקדמית
 
יום 20/11/2012
יום ג'
שעת התחלה 14:00
נושא ועדה מייעצת
שעת סיום 16:00
חודש 11/2012