לוח השנה האקדמית
 
יום 15/11/2012
יום ה'
שעת התחלה 14:00
נושא ועדת פיתוח והיגוי לתקשוב
שעת סיום 16:00
חודש 11/2012