לוח השנה האקדמית
 
יום 13/11/2012
יום ג'
שעת התחלה 9:00
נושא ועדת תיאום לתקשוב
שעת סיום 11:00
חודש 11/2012