לוח השנה האקדמית
 
יום 11/11/2012
יום א'
שעת התחלה 14:30
נושא ועדת מחקר
שעת סיום 16:30
חודש 11/2012