לוח השנה האקדמית
 
יום 24/07/2012
יום ג'
שעת התחלה 16:30
נושא ועדת הקבע ללימודי הסמכה ומוסמכים
שעת סיום 19:00
חודש 7/2012