לוח השנה האקדמית
 
יום 06/02/2012
יום ב'
שעת התחלה 16:30
נושא מפגש ועדת סגל - סטודנטים כלל טכניונית
שעת סיום 19:00
חודש 2/2012