לוח השנה האקדמית סמסטר (2/2006) אביב תשס"ז
 
משך הארוע כל היום
סמסטר אביב תשס"ז - 2/2006
יום 01/07/2007
יום א'
נושא שבוע אחרון ללימודים - אין לקיים בחינות
תאריך סיום 05/07/2007
חודש 7/2007
סמסטר 2/2006
שם סמסטר ב תשס"ז
שם סמסטר אביב תשס"ז