לוח השנה האקדמית סמסטר (2/2011) אביב תשע"ב
 
סמסטר אביב תשע"ב - 2/2011
יום 08/05/2012
יום ג'
שעת התחלה 14:00
נושא ועדה מייעצת
שעת סיום 16:00
חודש 5/2012
סמסטר 2/2011
שם סמסטר ב-תשע"ב
שם סמסטר אביב תשע"ב