לוח השנה האקדמית סמסטר (2/2011) אביב תשע"ב
 
סמסטר אביב תשע"ב - 2/2011
יום 29/03/2012
יום ה'
שעת התחלה 14:00
נושא ועדת פיתוח והיגוי לתקשוב
שעת סיום 16:00
חודש 3/2012
סמסטר 2/2011
שם סמסטר ב-תשע"ב
שם סמסטר אביב תשע"ב