לוח השנה האקדמית סמסטר (2/2011) אביב תשע"ב
 
סמסטר אביב תשע"ב - 2/2011
יום 20/03/2012
יום ג'
שעת התחלה 9:00
נושא ועדת תיאום לתקשוב
שעת סיום 11:00
חודש 3/2012
סמסטר 2/2011
שם סמסטר ב-תשע"ב
שם סמסטר אביב תשע"ב