לוח השנה האקדמית
 
יום 04/03/2012
יום א'
שעת התחלה 16:30
נושא ועדת הקבע ללימודי הסמכה ומוסמכים
שעת סיום 19:00
חודש 3/2012