לוח השנה האקדמית
 
יום 14/02/2012
יום ג'
שעת התחלה 16:00
נושא ועד מנהל
שעת סיום 19:00
חודש 2/2012