לוח השנה האקדמית
 
יום 07/02/2012
יום ג'
שעת התחלה 16:30
נושא ועדת סגל - סטודנטים כלל טכניונית
שעת סיום 19:00
חודש 2/2012