לוח השנה האקדמית סמסטר (2/2006) אביב תשס"ז
 
משך הארוע כל היום
סמסטר אביב תשס"ז - 2/2006
יום 07/06/2007
יום ה'
נושא פרה-קורטוריון
תאריך סיום 08/06/2007
חודש 6/2007
סמסטר 2/2006
שם סמסטר ב תשס"ז
שם סמסטר אביב תשס"ז