לוח השנה האקדמית
 
יום 02/10/2011
יום א'
שעת התחלה 16:30
נושא ישיבת סנט שלא מן המניין
שעת סיום 19:00
חודש 10/2011