לוח השנה האקדמית סמסטר (2/2006) אביב תשס"ז
 
סמסטר אביב תשס"ז - 2/2006
יום 29/05/2007
יום ג'
שעת התחלה 16:00
נושא ועדה כלל טכניונית
שעת סיום 19:00
חודש 5/2007
סמסטר 2/2006
שם סמסטר ב תשס"ז
שם סמסטר אביב תשס"ז