לוח השנה האקדמית
 
יום 20/02/2011
יום א'
שעת התחלה 16:30
נושא ועדת הקבע ללימודי הסמכה ומוסמכים
שעת סיום 19:00
חודש 2/2011