לוח השנה האקדמית סמסטר (3/2010) קיץ תשע"א
 
סמסטר קיץ תשע"א - 3/2010
יום 16/08/2011
יום ג'
שעת התחלה 16:30
נושא ועדת סגל-סטודנטים כלל טכניונית
שעת סיום 19:00
חודש 8/2011
סמסטר 3/2010
שם סמסטר ג תשע"א
שם סמסטר קיץ תשע"א