לוח השנה האקדמית סמסטר (2/2010) אביב תשע"א
 
משך הארוע כל היום
סמסטר אביב תשע"א - 2/2010
יום 13/06/2011
יום ב'
נושא קורטוריון
תאריך סיום 15/06/2011
חודש 6/2011
סמסטר 2/2010
שם סמסטר ב-תשע"א
שם סמסטר אביב תשע"א