לוח השנה האקדמית סמסטר (2/2010) אביב תשע"א
 
סמסטר אביב תשע"א - 2/2010
יום 24/05/2011
יום ג'
שעת התחלה 9:00
נושא ועדת תיאום לתקשוב
שעת סיום 12:30
חודש 5/2011
סמסטר 2/2010
שם סמסטר ב-תשע"א
שם סמסטר אביב תשע"א