לוח השנה האקדמית סמסטר (2/2010) אביב תשע"א
 
סמסטר אביב תשע"א - 2/2010
יום 15/03/2011
יום ג'
שעת התחלה 16:30
נושא ועדת סגל-סטודנטים כלל טכניונית
שעת סיום 19:00
חודש 3/2011
סמסטר 2/2010
שם סמסטר ב-תשע"א
שם סמסטר אביב תשע"א