לוח השנה האקדמית
 
יום 30/01/2011
יום א'
שעת התחלה 9:00
נושא ועדה מרכזת
שעת סיום 12:30
חודש 1/2011